Newyddion S4C

S4C

Cais i'r cyfryngau i wahardd 'Yma o Hyd' - am y tro....

Golwg 360 09/06/2022

Mae Dylan Iorwerth yn ei golofn wythnosol i Golwg360 yn galw ar y cyfryngau torfol, gan gynnwys S4C a'r BBC, i wahardd anthem answyddogol cefnogwyr pêl-droed Cymru, 'Yma o Hyd' gan Dafydd Iwan, am y tro beth bynnag.

Dadl y newyddiadurwr yw fod angen dathlu llwyddiant diweddar pêl-droed Cymru yn ei gyd-destun, ond cofio hefyd am yr holl waith sydd i'w wneud o ran cydraddoldeb a thecwch cymdeithasol, gan mai gêm yn unig yw pêl-droed.

Apêl Dylan Iorwerth i'r cyfryngau yw i fod yn gall: "peidiwch â’i gor-wneud hi rhag troi’r llwyddiant yn syrffed. A pheidiwch â chwalu’r drol yr ydech chi wedi neidio arni hi."

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.