Newyddion S4C

Monkeypox

Meddygon yn gorfod nodi yn swyddogol pan fo amheuaeth am frech y mwncïod

NS4C 07/06/2022

Bydd brech y mwncïod yn cael ei adnabod fel clefyd hysbysadwy o 8 Mehefin yn Lloegr. 

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob meddyg yn Lloegr roi gwybod i'r cyngor lleol os ydynt yn amau bod gan un o'u cleifion frech y mwncïod. 

Dywedodd Llywodraeth Cymru wrth Newyddion S4C eu bod nhw hefyd yn "bwriadu enwi brech y mwncïod yn glefyd hysbysadwy yng Nghymru."   

Bydd yn rhaid i labordai hysbysu Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) os caiff y clefyd ei ganfod mewn sampl labordy.  

Dywedodd ymchwilydd brech y mwncïod yn yr UKHSA, Wendi Shepherd, bod "diagnosis cyflym yn hanfodol er mwyn lleihau lledaeniad y clefyd. Bydd y ddeddfwriaeth hon yn ein cefnogi ni a'n partneriaid iechyd er mwyn adnabod, trin a rheoli'r clefyd yn effeithiol."

Roedd tri achos o Monkeypox wedi eu cofnodi yng Nghymru erbyn dydd Llun.

Mae 302 o achosion ar draws y DU - mae 287 o'r achosion yn Lloegr, 10 yn Yr Alban a dau yng Ngogledd Iwerddon.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.