Newyddion S4C

Wythnos o ddathlu cynnyrch a ffermio Cymreig

Wythnos o ddathlu cynnyrch a ffermio Cymreig

Mae undeb NFU Cymru wedi trefnu wythnos o weithgareddau yr wythnos hon er mwyn dathlu cynnyrch a ffermio yng Nghymru. 

Mae llu o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu rhwng 6 a 10 Mehefin lle bydd cyfle i bwysleisio gwerth amaethyddiaeth yng Nghymru i wleidyddion a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Bydd digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth er mwyn pwysleisio'r angen i gefnogi'r diwydiant amaethyddiaeth. 

Dywedodd Llywydd NFU Cymru, Aled Jones, wrth Newyddion S4C bod yna "sawl her yn ein gwynebu ni ar hyn o bryd."

"Wrth gwrs, mae newid hinsawdd yn un her a'r gwir amdani, mae dulliau cynhyrchu sydd ganddom ni yma yng Nghymru yn seiliedig ar lot o borfa a'r ffaith ein bod ni'n gwnneud hynny yn dda iawn."

"Ma hynny'n golygu bod beth ydym ni'n gynhyrchu yn well na llawer iawn o lefydd eraill yn y byd."

Ychwanegodd Mr Jones bod twf mewn poblogaeth yn gyffredinol yn her fawr oherwydd bod angen "cynhyrchu llawer iawn mwy o fwyd a 'dy'r byd 'ma ddim yn mynd mymryn yn fwy, a llai o dir sydd gennym ni os rywbeth a wedyn ma'r adnoddau sydd gennym ni yn prinhau a'r bobl yn cynyddu."

"Er bod gan amaeth ddyfodol llewyrchus yng Nghymru, mae'r pandemig yn ogystal â'r rhyfel yn Wcráin wedi pwysleisio pa mor fregus ydan ni fel byd o ran cyflenwad bwyd," meddai. 

"Mae'n bwysig ofnadwy bo' ni'n cymeryd y gwersi yma i sicrhau bod ni'n cadw ein gallu i gynhyrchu bwyd tra ar yr un pryd yn cynnal yr amgylchedd a'r bioamrywiaeth, yn mynd i'r afael a phroblemau newid hinsawdd.

"Mae'n her anferthol ond mae gennym ni le gwych yng Nghymru 'ma i wneud hynny."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.