Newyddion S4C

Twm Ebbsworth

Twm Ebbsworth yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

NS4C 03/06/2022

Twm Ebbsworth sydd wedi ennill Coron Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

Y dasg oedd cyfansoddi darn neu ddarnau o ryddiaith dros 2,500 o eiriau ar y thema ‘Llen/Llenni’.

Yn ail yn y gystadleuaeth oedd Osian Wynn Davies o Lanfairpwll, Ynys Môn ac enillydd y Fedal Ddrama eleni, ac Elain Roberts o Gei Newydd, Ceredigion ddaeth yn drydydd.

Y beirniaid oedd Sian Northey a Gwenno Mair Davies.

Dywedodd Sian Northey am y gwaith buddugol: “Roeddem yn hollol gytûn bod y wobr gyntaf, a Choron Eisteddfod Dinbych, yn mynd i Pysgodyn Aur – llenor aeddfed a chrefftus wnaeth ein tywys ar daith wallgof a gwahanol.

"Roedd hwn yn ddarn gwahanol iawn yn llawn hiwmor tywyll a swreal a apeliodd yn fawr at y ddwy ohonom o'r darlleniad cyntaf. Llongyfarchiadau mawr.”

Mae Twm yn derbyn coron wedi’i chreu gan y cerflunydd Ann Catrin, a’i rhoi gan Gymdeithas Gymraeg Dinbych.

Daw Twm o bentref Llanwnnen, ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion. Mae ar fin cwblhau cwrs ôl-radd yn Adran y Gymraeg Aberystwyth. Yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog, enillodd Gadair Genedlaethol y Mudiad yn 2019, ynghyd â dwy Goron Eisteddfod Ryng-golegol yn 2020 a 2022.

Mae wrth ei fodd yn chwarae gitâr ac yn chwarae pêl-droed i dîm y Geltaidd yn Aberystwyth yn ogystal â thîm lleol Sêr Dewi. Yn gefnogwr brwd o Tottenham Hotspur yn ogystal â’r tîm pêl-droed cenedlaethol, mae’n edrych ymlaen yn fawr i’r gêm yn erbyn Wcráin ddydd Sul.

Dywedodd Twm: “Hoffwn ddiolch yn fawr i’m cyn-athrawon am eu hysbrydoliaeth a’u cefnogaeth; ac yn arbennig i Mrs Delor James, cyn Bennaeth y Gymraeg ym Mro Pedr am ei hanogaeth gyson ac i Eurig Salisbury yn y Brifysgol am ei gefnogaeth.

"Ac wrth gwrs, diolch i fy nheulu a ffrindiau am eu cyfeillgarwch, eu hamynedd a’u cefnogaeth, yn arbennig i Lleucu, Mam, Dad a Guto.”

Bydd y cyntaf, ail a thrydydd yn y cystadlaethau llenyddol gydol yr wythnos yn cael cyfle i fynd ar Gwrs Olwen yn yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd er cof am Olwen Dafydd. Mae hyn yn bosib drwy nawdd Ymddiriedolaeth Olwen Griffith.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.