Newyddion S4C

Castell Caerdydd - Mario Sánchez Prada/Flickr

Dug a Duges Caergrawnt yn ymweld â Chaerdydd yn ystod dathliadau'r jiwbilî

NS4C 04/06/2022

Mae Dug a Duges Caergrawnt wedi ymweld â Chastell Caerdydd ddydd Sadwrn i gyfarfod perfformwyr a'r criw sy'n perfformio yng nghyngerdd Jiwbilî yn hwyrach yn y dydd.

Yn ystod eu hymweliad, roedd y Dug a'r Dduges yn dystion i ymarferion ac wedi cwrdd â rhai o'r perfformwyr sy'n rhan o'r dathliadau.

Bydd nifer o sêr Cymreig yn dod at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad dan arweiniad y cyflwynwyr Aled Jones a Shân Cothi.

Bydd Bonnie Tyler, Mike Peters o'r Alarm, seren y West End John Owen Jones, y cyflwynydd tywydd a'r drymiwr Owain Wyn Evans yn perfformio gydag eraill.

Fe fydd Côr Meibion Pendyrus yn perfformio yn ogystal â chôr plant mawr sydd yn dod at ei gilydd am yr achlysur.

Mae disgwyl perfformiadau o glasuron gan Tom Jones, Shirley Bassey a Shakin' Stevens.

Ni fydd y Dug a'r Dduges yn mynychu'r gyngerdd gan bod yn rhaid iddynt deithio yn ôl i Lundain.

Roedd y gyngerdd yn dechrau am 15:00 ac yn disgwyl gorffen erbyn 19:00. 

Llun: Mario Sánchez Prada/Flickr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.