Newyddion S4C

Boris Parti

Partygate: Gweinidog yn ‘hyderus’ nad oedd pwysau ar Sue Gray i newid adroddiad

Sky News 29/05/2022

Mae un o weinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn “hollol hyderus” nad oedd unrhyw un yn Downing Street wedi dwyn pwysau ar Sue Gray i wneud newidiadau yn eu hadroddiad i bartïon yno yn ystod y cyfnod clo.

Mewn cyfweliad â Sky News dywedodd Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon Brandon Lewis ei fod yn “hyderus nad oedd Ms Gray yn medru cael ei dylanwadu gan unrhyw un.”

Mae plaid y Democratiaid Rhyddfrydol wedi honni fod swyddogion yn Downing Street wedi rhoi pwysau ar Ms Gray i newid eu hadroddiad.

Mae Downing Street wedi gwadu’r honiadau.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.