Newyddion S4C

Michael Sheen - Llun Gage Skidmore

Michael Sheen yn llongyfarch cymuned am 'achub' sinema hynaf Cymru

NS4C 28/05/2022

Mae'r actor Michael Sheen wedi llongyfarch cymuned ym Mlaenau Gwent am "achub" sinema hynaf Cymru.

Mae aelodau o gymuned Brynmawr nawr yn berchen ar Sinema Neuadd y Farchnad, gyda'r trosglwyddiad asedau bellach wedi'i gwblhau.

Fe gafodd Sinema Neuadd y Farchnad ei agor yn 1894, sy'n golygu mai dyma'r sinema hynaf yng Nghymru sy'n parhau i weithredu.

Bu'r gymuned yn ymgyrchu i geisio achub y sinema ers 2013 gan ffurfio grŵp "Save Our Cinema".

Fe ddatblygodd y grŵp i ddod yn Ymddiriedolaeth Sinema a Chelfyddydau Neuadd y Farchnad ac maen nhw bellach yn berchen ar rydd-feddiant y sinema a'r adeilad cyfagos.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi diolch i'r tîm sydd wedi galluogi'r trosglwyddiad asedau rhwng Cyngor Sir Bwrdeistref Blaenau Gwent a'r ymddiriedolaeth.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd yr actor Michael Sheen: "Newyddion ffantastig!  Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi brwydro mor galed am hyn.  Gwych."

Llun: Gage Skidmore

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.