Newyddion S4C

Maes awyr.

Oedi i deithwyr ar drothwy gwyliau hanner tymor

The Independent 28/05/2022

Mae teithwyr yn wynebu oedi ar ôl i nifer o hediadau gael eu canslo mewn meysydd awyr ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn Gatwick fe gafodd 23 o hediadau Easyjet eu canslo ar fyr rybudd.

Mae hyn yn dilyn nifer o hediadau oedd wedi eu canslo ddydd Iau.

Dywedodd Easyjet mai problemau gyda rheolaeth traffig awyr, gwaith ar y llain a gwasanaethau triniaeth y maes awyr oedd ar fai.

Mae hyn yn achosi cryn drafferthion i deithwyr ar drothwy gwyliau hanner tymor.

Ym maes awyr John Lennon mae miloedd o gefnogwyr Lerpwl yn wynebu oedi amhenodol wrth iddyn nhw deithio i Baris ar gyfer rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop nos Sadwrn.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.