Newyddion S4C

CREDIT: BBC

Disgwyl i CBBC a BBC Four symud ar-lein yn y blynyddoedd nesaf

NS4C 26/05/2022

Mae disgwyl y bydd gorsafoedd teledu CBBC a BBC Four yn stopio cael ei darlledu yn ystod y blynyddoedd nesaf, mae'r BBC wedi cyhoeddi.

Bydd cynnwys y ddwy sianel yn cael ei darlledu yn ddigidol, fel rhan o strategaeth newydd "digidol yn gyntaf" y gorfforaeth.

Mewn araith i staff ddydd Iau dywedodd y Cyfarwyddwr-Cyffredinol Tim Davie fod angen i'r BBC ddiwygio er mwyn darparu gwerth i bawb.

Fe fydd ond un orsaf newyddion teledu yn darlledu i wasanaethu'r Deyrnas Unedig a chynulleidfaoedd rhyngwladol.

Bydd nifer o ieithoedd Gwasanaeth y Byd yn cael eu symud i fod yn ddigidol yn unig.

Mae'r gorfforaeth yn gobeithio buddsoddi mewn sioeau o'r cenhedloedd a'r rhanbarthau ar draws y DU a tharged i gyrraedd 75% o gynulleidfaoedd y BBC drwy iPlayer bob wythnos.

Fe fydd hyd at 1,000 o bobl yn llai yn cael eu cyflogi gan ran o'r BBC sydd wedi eu hariannu gan y cyhoedd. 

Daw'r cyhoeddiad wedi i BBC Three ddychwelyd fel sianel deledu ddechrau mis Chwefror, ar ôl symud i fod yn ddigidol yn 2016.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd wedi comisiynu adolygiad i ystyried a oes angen diwygiadau er mwyn sicrhau bod y gorfforaeth yn "fwy diduedd".

Llun: BBC

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.