Newyddion S4C

Robb Elementary School

Texas: Tad a gollodd ei ferch yn beirniadu'r heddlu am beidio â 'gwneud dim'

Metro 26/05/2022

Mae tad a gallodd ei ferch yn dilyn taniad gwn mewn ysgol yn Texas wedi beirniadu’r heddlu am beidio â "gwneud unrhyw beth fel roedden nhw i fod".

Mae rhai llygad dystion wedi cyhuddo swyddogion o fod yn "amharod" ac o beidio ag ymateb yn ddigon cyflym i'r digwyddiad.

Ond yn ôl Metro, dywed yr heddlu fod y saethwr wedi'i faricedio yn yr ystafell ddosbarth am o leiaf 30 munud ac y gwnaethon nhw ddechrau siarad ag e "ar unwaith".

Mae swyddogion wedi cydnabod fod y saethwr Salvador Ramos, 18, yn adeilad yr ysgol am hyd at awr pan laddodd 19 o blant a dau athro cyn iddo gael ei saethu'n farw gan swyddogion arbenigol.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Ysgol Gynradd Robb

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.