Newyddion S4C

Prom

Gwisgoedd prom ysgol am ddim i geisio lleddfu pwysau ariannol 

ITV Cymru 25/05/2022

Mae ysgol yng Nghaerdydd yn ceisio lleddfu pwysau ariannol ar deuluoedd trwy roi gwisgoedd a ffrogiau prom yn rhad ac am ddim i ddisgyblion. 

Mae’r gwisgoedd yn gallu bod yn gostus, ond mae Ysgol Uwchradd yr Helyg wedi sefydlu siop ddillad eu hunain ar gyfer plant yr ysgol.

Dywedodd pennaeth blwyddyn 11, Roisin Cherrette: “Rydyn ni’n gwybod bod prom yn anodd iawn i rieni oherwydd maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod eu plant yn y ffrogiau a’r siwtiau gorau felly rydyn ni’n gwybod y gall hyn fod yn dipyn o faich i rai.

“Roedden ni eisiau cymryd y baich hwnnw i ffwrdd i wneud y digwyddiad yn hygyrch i bawb.”

Yn yr wythnosau diwethaf ,mae siopau a phobl yn y gymuned leol yng Nghaerdydd wedi rhoi eitemau gan gynnwys ffrogiau, teis a bagiau.

Image
Siop Prom
Fe fydd gwisgoedd prom am ddim ar gael yn Ysgol Uwchradd yr Helyg er mwyn lleddfu pwysau ariannol ar deuluoedd.

Syniad James O'Brien, 16 oed, oedd sefydlu’r siop.

"Roeddwn i'n meddwl y dylai pawb gael cyfle teg - dim ots pa mor gyfoethog neu dlawd ydyn nhw. Mae'n caniatáu i bawb nawr fynd i'r ddawns. Dwi'n meddwl mai dyma'r peth gorau mae’r ysgol erioed wedi gwneud," meddai.

Dywedodd Flora Hiiko, sy’n ddisgybl ym Mlwyddyn 11: “Mae hyn yn mynd i wneud gwahaniaeth enfawr gan nad yw rhai plant yn gallu fforddio ffrogiau prom ac esgidiau."

Mae’r ysgol yn gobeithio y bydd gwisgoedd yn parhau i gael eu rhoi yn yr wythnosau cyn y ddawns er mwyn galluogi  mwy o ddisgyblion i fynychu'r digwyddiad.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.