Newyddion S4C

Beirniadu'r Senedd am gynnal dadl i ddathlu Jiwbilî’r Frenhines

Beirniadu'r Senedd am gynnal dadl i ddathlu Jiwbilî’r Frenhines

NS4C 24/05/2022

Mae cyn-wleidydd Plaid Cymru wedi beirniadu'r Senedd am gynnal dadl awr o hyd er mwyn dathlu Jiwbilî’r Frenhines. 

Bydd y ddadl, sydd wedi ei galw gan yr AS Llafur Lesley Griffiths, yn cael ei chynnal yn ystod sesiwn y Senedd brynhawn dydd Mawrth er mwyn nodi 70 mlynedd ers dechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth yr Ail.

Yn ôl rhagarweiniad y ddadl, bydd hefyd yn gyfle i ddiolch i'r Frenhines am ei "chefnogaeth gadarn i Gymru" dros y degawdau diwethaf. 

Ond yn ôl Bethan Sayed, a oedd yn AS dros Dde Orllewin Cymru o 2007 tan iddi gamu lawr yn 2021, nid yw'r ddadl yn "ddefnydd teilwng o amser y Senedd.

"Mae 'na gymaint o bethau eraill y gallai'r Senedd drafod  ar brynhawn ddydd Mawrth. Yn scriwteneiddio be maen nhw'n gwneud yn y maes iechyd, ym maes tai, ym maes hinsawdd." 

Ychwanegodd Ms Sayed fod rhaid cynnal trafodaeth "fwy balanced na'r hyn mae'r ddadl ei hun yn ymddangos" am rôl y Frenhiniaeth yng Nghymru. 

"Ar draws y byd ni'n gweld protestiadau yn erbyn y teulu brenhinol yn y Caribî er enghraifft, dydyn nhw ddim yn gweld y teulu Brenhinol fel rhywbeth i'w ddathlu.

"Felly nawr yw'r amser, os nad oherwydd y Jiwbilî, y dylwn gael y trafodaethau yna  yn hytrach na dathlu er mwyn dathlu." 

Ni wnaeth Llywodraeth Cymru na'r Senedd wneud sylw yn dilyn cais am ymateb gan Newyddion S4C. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.