Newyddion S4C

S4C

Imran Ahmad Khan: Cyn-AS wedi'i garcharu am 18 mis am ymosodiad rhyw ar fachgen 15 oed

The Guardian 23/05/2022

Mae'r cyn Aelod Seneddol Ceidwadol, Imran Ahmad Khan, wedi'i ddedfrydu i garchar am 18 mis am ymosod yn rhywiol ar fachgen 15 oed mewn parti yn 2008. 

Cafodd Khan, 48, ei ethol i gynrychioli Wakefield yn 2019 ond fe ymddiswyddodd ym mis Ebrill eleni, ar ôl cael ei ddyfarnu'n euog o ymosod yn rhywiol ar y bachgen. 

Clywodd Llys y Goron Southwark fod Khan wedi gorfodi’r llanc i yfed alcohol, ei lusgo i fyny’r grisiau a gofyn iddo wylio pornograffi cyn ymosod arno.

Mae Khan hefyd wedi'i wahardd o'r Blaid Geidwadol. 

Darllenwch fwy yma

Llun: UK Parliament

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.