Newyddion S4C

Ysbrydoli cenhedlaeth o chwaraewyr Padel wrth agor y cwrt cyntaf yng Nghymru

Ysbrydoli cenhedlaeth o chwaraewyr Padel wrth agor y cwrt cyntaf yng Nghymru

NS4C 22/05/2022

Mae camp newydd wedi cyrraedd Cymru, wrth i'r cwrt Padel cyntaf gael ei agor gyda gobeithion o ysbrydoli cenhedlaeth newydd o chwaraewyr. 

Gêm raced yw Padel sydd yn deillio o gampau fel tenis a sboncen ac mae'n tyfu ar raddfa aruthrol o gyflym ar draws y byd. 

Gyda'i wreiddiau ym Mecsico, mae'r gamp wedi lledaenu yn gyflym ar draws De America ac Ewrop gan ddenu tua 20 miliwn o chwaraewyr. 

Y gobaith nawr yw denu chwaraewyr Cymraeg wrth i Glwb Tenis Windsor ym Mhenarth ger Caerdydd agor y cwrt cyntaf yng Nghymru. 

Dywedodd Gwenda Richards, cyn-gapten y clwb fod y clwb yn falch o fod ar flaen y gad. 

"Ni'n freintiedig sobor, wi'n credu ei fod yn ffantastig bod ni di cael ein dewis i gael y cwrt cynta," meddai. 

"Bydd e'n denu lot o bobl i'r clwb ac i Benarth a de Cymru felly ni'n teimlo yn falch iawn y ni'n dangos i bawb yng Nghymru beth yw Padel."

'Lot o sbort' 

Mae'r cwrt wedi'i adeiladu mewn partneriaeth gyda chwmni Game4Padel, sydd yn arwain yr ymdrech i dyfu'r gamp yn y Deyrnas Unedig. 

Erbyn hyn mae 29 o gyrtiau Padel wedi'u hadeiladu yn y DU, gyda gobeithion o ddilyn esiamplau gwledydd Ewrop lle mae'r gamp eisoes wedi dod yn boblogaidd tu hwnt. 

Mae nifer o enwau adnabyddus bellach wedi mynegi cefnogaeth i Padel, gan gynnwys Andy a Jamie Murray, Annabel Croft ac Andrew Castlte, a'r cyn-chwaraewr rygbi Jonathan Davies. 

Yn ôl Game4Padel, mae Padel yn gêm sydd yn hawdd i'w chwarae ac felly ynun sydd yn denu chwaraewyr sydd efallai ddim yn hoff o gampau raced anoddach fel tenis. 

"Beth sydd yn grêt abyti'r gêm, yw sdim rhaid i chi fod yn dda yn tenis nac yn sboncen," meddai Gwenda.  

Image
Gwenda Richards
Mae Gwenda Richards yn meddwl y bydd Padel yn denu mwy o bobl i'r clwb

"Gallwch chi ddod mewn i chwarae hwn os nad ydych chi wedi cydio mewn raced erioed.

"Mae'n gêm i'r teulu, mae e'n gêm i bob math o safon, ac mae'n lot o sbort." 

Bellach mae yna gynlluniau i gynnwys Padel yn y Gemau Olympaidd o 2032 ymlaen. 

Gyda'r cyfleusterau ar agor ym Mhenarth a gobaith i agor rhagor o leoliadau, a allwn weld pencampwr o Gymru rhyw ddydd? 

"Pam lai?" meddai Gwenda. 

"Mae'r plant yn dechrau tyfu fan hyn, maen nhw'n ysu am chwarae, pwy a ŵyr?"

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.