Newyddion S4C

Y Fonesig deborah James gyda'r Tywysog William

Tywysog William yn cyflwyno anrhydedd i'r Fonesig Deborah James yn ei chartref

The Guardian 14/05/2022

Mae Deborah James, cyflwynydd y podlediad You, Me and the Big C, wedi derbyn ei hanrhydedd fel Bonesig gan y Tywysog William yn ei chartref. 

Cafodd ei hanrydeddu gan y Frenhines ychydig ddyddiau ar ôl datgelu ei bod yn derbyn gofal diwedd oes ar gyfer canser y coluddyn.

Dywedodd y Fonesig Deborah James ei bod “wedi dychryn ac yn crio” wedi iddi dderbyn y fath anrhydedd.

Mae’r fam i ddau wedi codi bron i £6m ers dydd Llun, pan gyhoeddodd ei bod wedi rhoi’r gorau i gael triniaeth.

Mae hi'n treulio'r amser sy'n weddill ganddi yng nghartref ei rhieni, gyda'i theulu.

Mae anrhydeddau o’r fath fel arfer yn cael eu cyhoeddi fel rhan o Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd neu Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Ond, mewn amgylchiadau eithriadol, mae rhai yn cael eu cyhoeddi ar adegau eraill o’r flwyddyn.

Darllenwch fwy yma.

Llun:Twitter @bowelbabe

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.