Newyddion S4C

'Braint cael helpu eraill' ar ôl dioddef cyfnod o anobaith dwys

'Braint cael helpu eraill' ar ôl dioddef cyfnod o anobaith dwys

NS4C 14/05/2022

“Dwi’n i edrych i mewn i lygad y person a deud - yndw dwi’n gwybod sut ma' hynna’n teimlo ond dwi di ffeindio ffordd allan a ma’ gen i’r gred lwyr y medri di hefyd.”

Dyma neges yr ymarferydd iechyd meddwl plant a phobl ifanc, Aled Griffiths sydd wedi dioddef cyfnodau o anhwylder iechyd meddwl.

Mae Aled o Benygroes yng Ngwynedd yn gweithio i’r sector iechyd meddwl yng ngogledd Cymru erbyn hyn, ac mae o ei hun wedi derbyn triniaeth iechyd meddwl yn y gorffennol.

Dechreuodd ei iechyd meddwl ddirywio pan oedd yn ddyn ifanc. Ar y pryd, roedd yn ei gweld yn anodd derbyn ei rywioldeb, ac yn ofni y byddai ddim yn cael ei dderbyn fel dyn hoyw.

'Meddylfryd o orffen fy mywyd'

Wrth siarad gyda Newyddion S4C, dywedodd: “Pan o’n i’n fy arddegau, a’r brifysgol yn Aberystwyth, nes i ddechrau dioddef yn ofnadwy o iselder, teimlo bo’ na ddim ffordd i fi gal bywyd hapus a byw'r bywyd oni isio a nath hynny arwain at feddylia o anobaith.

“Nes i feddwl am ddifa fy mywyd fy hun ar dipyn o achosion gwahanol.”

Image
S4C
Roedd Aled yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth pan aeth drwy gyfnod anodd yn ei fywyd

Erbyn diwrnod ei ben-blwydd yn 21 daeth Aled i’r canlyniad bod “rhywbeth angen newid” a daeth yn agos iawn i gymryd ei fywyd ei hun.

“Y noson honno, nes i ddringo i dop Constitution Hill yn Aberystwyth efo’r meddylfryd o orffen fy mywyd”, meddai.

“Ond yn y glaw, nes i benderfynu'r noson honno, ella baswn i yn rhoi’r cyfle i fod yn fi’n hun ag yn lwcus iawn ag yn falch iawn rwan bo fi di penderfynu hynny.”

Yn ôl Aled “ffawd” oedd wedi ei achub y noson honno, a dyna beth oedd wedi ei ysgogi i chwilio am help.

Dros 20 mlynedd yn ddiweddarach mae Aled yn dweud ei bod yn “fraint” cael helpu eraill sy’n mynd trwy gyfnodau anodd yn eu bywydau.

Image
S4C
Mae Aled yn gweithio fel ymarferydd iechyd meddwl plant a phobl ifanc ar draws Gwynedd a Môn

"Do’dd y syniad na o faint o anodd ma’ bywyd yn medru bod yn rhywbeth oedd yn aros hefo fi ag oni isio rhoi yn ôl, gan gofio am y gefnogaeth ges i," ychwanegodd. 

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ac er bod y gefnogaeth ac agweddau tuag at iechyd meddwl wedi gwella, mae peth ffordd i fynd yn ôl Aled.

“Mae ‘na lot mwy o ymwybyddiaeth dyddiau yma. Ond dydw i ddim yn meddwl bod ni wedi cyrraedd lle ‘da ni angen.

Yn ôl Aled mae Covid-19 wedi cael effaith “mawr” ar wasanaethau iechyd meddwl dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Dwi’n meddwl bod gwasanaetha o dan stress ar y funud. Ma’ na nifer o bobl ifanc ar waiting list dwys a ma’ hynny yn ofnadwy o bechod.

“Mae hi’n bechod pan mae person ifanc wedi cyrraedd ni. ‘Da ni’n mynd i roi bob cefnogaeth, ond mi fasa fo’n lot gwell ‘sa ni di medru gweld a delio efo pobl yn gynt.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae’r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl ac rydym wedi ymrwymo £50m ychwanegol ar gyfer iechyd meddwl a llesiant yn 2022/23. Rydym yn parhau i ehangu gwasanaethau i ddarparu mynediad hawdd at gymorth ar-lein a dros y ffôn, heb fod angen atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol.

“Rydym hefyd yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn cymorth i blant a phobl ifanc fel rhan o ddull system gyfan. Mae hyn yn cynnwys cymorth ychwanegol mewn ysgolion a gwella mynediad at gymorth iechyd meddwl arbenigol.”

'Help a cefnogaeth'

Mae Aled yn annog unrhyw un sy’n teimlo’n isel i ofyn am help.

“Yn aml iawn pan da ni mewn crisis, ma’ hi’n anodd iawn agor i fyny ag i neud synnwyr o be ‘da ni’n teimlo.

“Dwi wedi clywed miloedd o straeon gwahanol a does 'na’m un yr un fath. Ma' pawb wedi cerdded llwybr gwahanol ag mi fyswn i’n deud, dim ots be ma’ nhw di mynd drwyddo fo, dim ots faint o ddrwg ma’ pethau rŵan, ma’ gen i gred hefo help ac hefo cefnogaeth, mi fedrwn ni ddod drwy hyn ac mi fedrwn ni fynd i le gwell.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.