Newyddion S4C

v4

Teyrnged teulu i ddyn 'clên a chariadus' 18 oed fu farw mewn gwrthdrawiad

NS4C 11/05/2022

Mae teulu dyn ifanc fu farw mewn gwrthdrawiad yn Sir Fynwy ddydd Sul wedi rhoi teyrnged iddo.

Roedd Dafydd Hughes yn 18 oed ac yn dod o Abertyswg.

Digwyddodd y gwrthdrawiad dau gerbyd ger pentref y Drenewydd Gelli-farch.

Wrth roi teyrnged iddo dywedodd ei deulu eu bod wedi eu dryllio o ganlyniad i'w farwolaeth.

"Newydd droi'n 18 oed oedd Dafydd ac roedd ei holl fywyd o'i flaen.

"Roedd yn fachgen clên a chariadus oedd yn addoli ei deulu. Roedd yn gyfaill da i lawer o bobl ac roedd rhywbeth arbennig amdano.

"Roedd yn gwneud y gorau o'i fywyd ac roedd bob amser yn gwenu. Roedd wrth ei fodd yn pysgota a mynd i sioeau cŵn. Roedd yn fachgen go iawn."

Ychwanegodd y teulu y byddai colled anferth ar ei ôl.

Mae Heddlu Gwent yn parhau i ofyn am wybodaeth am y gwrthdrawiad rhwng cerbyd Peugeot 5008 a Ford Focus, am tua 13:30.

Mae dyn a menyw yn eu 50au wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth, ac mae dyn 29 oed yn parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu dros y we neu ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2200152615.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.