Newyddion S4C

Arian Costau Biliau

1.5m o gartrefi mewn blwyddyn yn y DU i gael trafferth talu biliau, medd adroddiad

The Guardian 11/05/2022

Bydd 1.5 miliwn o gartrefi ar draws y Deyrnas Unedig yn cael trafferth talu biliau bwyd ac ynni yn ystod y flwyddyn nesaf, yn ôl ymchwil newydd.

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol wedi rhagweld y bydd y DU yn mynd i ddirwasgiad eleni.

Galwodd y sefydliad ar y Canghellor Rishi Sunak i wneud mwy i atal pobl rhag llithro i ddyled.

Dywedodd y Trysorlys ei fod yn darparu cymorth i gartrefi.

Darllenwch y stori’n llawn yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.