Newyddion S4C

S4C

Cynnal gŵyl gerddoriaeth newydd yn Sir Benfro

NS4C 07/05/2022

Mae Gŵyl gerddoriaeth newydd, Fel ‘Na Mai, yn cael ei chynnal yn Sir Benfro ddydd Sadwrn.

Roedd yr ŵyl i fod i gael ei chynnal yn 2020, ond cafodd ei gohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Mae’r ŵyl wedi ei threfnu gan y gymuned yn ardal Crymych, ac yn cael ei chynnal ar safle Parc Gwynfryn ger Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro.

Bydd artistiaid fel Dafydd Iwan, Bwncath, Los Blancos, Mei Gwynedd ac eraill yn perfformio yn yr ŵyl.

Dywedodd cadeirydd pwyllgor y trefnwyr, Cris Tomos bod yna "ddisgwyl mawr" wedi bod i’r ŵyl yn yr ardal.

Dywedodd wrth Newyddion S4C: “Trefnwyd yn wreiddiol i 2020 ac mae pobol wedi cadw cefnogi a phrynu tocynnau yn ystod y pandmig. Mae 955 o docynnau wedi mynd a 1,000 yw’r capasiti felly mae’n edrych i ni wedi gwerthu mas.

“Mae gyda ni lleisiau lleol a chenedlaethol ond tristwch yw bod Ail Symudiad ddim gyda ni. Bydd teyrnged yn ystod yr ŵyl ar gyfer Richard a Wyn Jones a byddwn ni’n lansio gwobr goffa iddyn nhw ar gyfer artistiaid ifanc i berffomio gyda ni yn 2023.

“Mae’r ŵyl yn bartneriaeth rhwng y fenter iaith a Fforwm Iaith Sir Benfro a mae hyrwyddo’r Gymraeg yn hynod o bwysig.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.