Newyddion S4C

Bae Colwyn

Nofwyr i gynnal protest dros gynnydd mewn prisiau parcio ym Mae Colwyn

North Wales Live 05/05/2022

Mae grŵp o nofwyr lleol yn bwriadu cynnal protest dros y cynnydd mewn prisiau parcio ym Mae Colwyn. 

O 9 Mai tan fis Medi, bydd rhaid talu o leiaf £3.70 er mwyn parcio ger lan y môr am hyd at bedair awr. 

Yn y gorffennol, roedd modd i ymwelwyr dalu fesul awr i barcio, gydag un awr ddim ond yn costio 50 ceiniog. 

Bydd grŵp nofio lleol Bay Blue Bits, sydd â 180 o aelodau, yn cynnal protest dros y newid ddydd Sul gan honni bod y cynnydd mewn pris yn "wahaniaethol"  ac yn atal nifer o bobl rhag ymarfer corff yn hawdd. 

Dywedodd llefarydd o Gyngor Conwy fod y newidiadau wedi'u gwneud fel bod prisiau ym Mae Colwyn yn gyson â phrisiau yn ardaloedd arall y sir. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Dot Potter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.