Newyddion S4C

Gweithwyr cegin a glanhawyr cartrefi gofal yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid polisi

Gweithwyr cegin a glanhawyr cartrefi gofal yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid polisi

Newyddion S4C 01/05/2022

Mae gweithwyr cegin a GLANHAWYR (CLEANERS) mewn cartrefi gofal yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid polisi, a gwneud yn siŵr eu bod nhw'n cael taliad bonws o fil o bunnau - taliad sydd ar gael i weithwyr eraill. Mae nifer yn teimlo bod y SEFYLLFA BRESENNOL (CURRENT SITUATION) yn annheg. Ond mae'r Llywodraeth yn dweud bod gweithwyr o'r fath wedi cael taliadau ychwanegol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.