Newyddion S4C

Nathaniel Nuttall

Dyn yn euog o ddynladdiad ei gyfaill mewn ymosodiad yn Sir Benfro

NS4C 29/04/2022

Mae dyn wedi ei gael yn euog o ddynladdiad yn Llys y Goron Abertawe ar ôl lladd ei gyfaill mewn ymosodiad yn Sir Benfro.

Fe ymosododd Nathaniel Nuttall, 32 oed, o Monkton, Penfro, ar ei gymydog Lee Thomas yn ei gartref ar 13 Hydref 2021.

Yn dilyn yr ymosodiad, fe alwodd Nuttall am ambiwlans.

Mewn galwad i'r gwasanaethau brys, dywedodd fod Mr Thomas wedi ymosod arno cyn iddo'i "daro sawl gwaith yn ei wyneb a stampio ar ei wyneb nifer o weithiau."

Yn dilyn yr alwad fe gysylltodd y Gwasanaeth Ambiwlans gyda Heddlu Dyfed-Powys, ac fe aeth swyddogion i leoliad yr ymosodiad gan ddarganfod Mr Thomas yn anymwybodol ar lawr yn gorwedd mewn pwll o waed.

Cafodd ei gludo i uned gofal dwys Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, lle bu farw ar 10 Tachwedd 2021.

Roedd Mr Thomas yn dioddef o nifer o gyflyrau iechyd ac roedd Nuttall wedi honni ei fod yn "ofalwr answyddogol" iddo.

Yn dilyn y dyfarniad, dywedodd yr Uwch-arolgydd Estelle Hopkin-Davies o Heddlu Dyfed-Powys: "Fe geisiodd Nuttall ddadlau ei fod yn amddiffyn ei hun ond roedd maint yr anafiadau oedd wedi eu dioddef gan y dioddefwr, oedd wedi dioddef ergydion i'w ben sawl gwaith tra roedd yn gorwedd ar lawr ei ystafell fyw, ddim yn cydfynd gyda'i honiadau.

"Roedd hwn yn ymosodiad difrifol ac estynedig arweiniodd at farwolaeth dyn 41 oed.

"Yr hyn sydd yn gwneud yr achos yma yn un poenus yw fod Nuttall yn llwyr ymwybodol o broblemau iechyd a symudiad ei gyfaill ond aeth yn ei flaen i ymosod arno'n dreisgar. Rydym yn falch o fod wedi gallu sicrhau'r ddedfryd hon, fydd yn cynnig rhywfaint o gysur i deulu Mr Thomas."

Fe fydd Nuttall yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ar 6 Mai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.