Newyddion S4C

Andrew

Arestio Arweinydd Ynysoedd Prydeinig y Wyryf am gynllwynio i fewnforio cocên i'r UDA

The Guardian 29/04/2022

Mae Arweinydd Ynysoedd Prydeinig y Wyryf (British Virgin Islands) Andrew Fahie, wedi ei arestio am gynllwynio i fewnforio cocên i America ac o brosesu arian anghyfreithlon. 

Fe wnaeth papurau llys yn Florida gyhuddo Mr Fahie o geisio mewnforio o leiaf 5kg o’r cyffur cocên rhwng 16 Hydref y llynedd ac 28 Ebrill eleni. 

Fe gafodd Oleanvine Maynard, rheolwr gyfarwyddwr awdurdod porthladdoedd yr ynysoedd yn y Caribî, ei harestio yn ogystal â'i mab.

Mae'r Asiantaeth Gorfodaeth Cyffuriau yn honni bod y ddau wedi ceisio trefnu cyfarfod efo Mr Fahie er mwyn sefydlu lle i storio miloedd o gilogramau o gyffuriau o Colombia, gan eu cadw yn Ynysoedd Prydeinig y Wyryf am ychydig o ddiwrnodiau cyn eu mewnforio i Miami neu Efrog Newydd.

Dywedodd Ysgrifennydd tramor Prydain, Liz Truss, ei bod hi wedi ei "syfrdanu yn sgil yr honiadau difrifol."

Darllenwch y stori'n llawn yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.