Newyddion S4C

Pêl-droed: Plant yn gorfod gwneud penderfyniad 'annheg' yn sgil rheolau newydd

Pêl-droed: Plant yn gorfod gwneud penderfyniad 'annheg' yn sgil rheolau newydd

Newyddion S4C 28/04/2022

Gall newidiadau i reolau pêl-droed ieuenctid olygu bod yn rhaid i blant wneud penderfyniad i naill ai chwarae gydag academi neu barhau i chwarae ar dîm gyda'u ffrindiau. 

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru (CBDC) yn cynnal trafodaethau dros gyflwyno rheol 'un chwaraewr, un clwb' tymor nesaf a fydd yn gwahardd plant rhag chwarae i fwy nag un tîm. 

Yn ôl CBDC, bydd y newid yn sicrhau bod y chwaraewyr mwyaf talentog yn cael cyfle gwell i ddatblygu trwy dreulio mwy o amser gydag academis. 

Maent hefyd yn honni y bydd y newid yn creu gemau mwy cystadleuol ar lawr gwlad, gyda phlant yn fwy tebygol o chwarae yn erbyn plant eraill o’r un safon. 

Er hyn, mae rhai yn pryderu dros ddyfodol rhai clybiau os y byddant yn colli nifer o chwaraewyr. 

Image
Ryan McKay
Mae Ryan McKay yn un o hyfforddwyr Clwb Pêl-droed Barry Athletic.

'Styc yn y canol'

Mae yna hefyd bryderon y bydd plant yn treulio llai o amser ar y cae chwarae pan maen nhw'n chwarae i un clwb yn unig. 

"Fi fel, rili styc yn y canol," meddai Lloyd, sydd yn chwarae i dîm Barry Athletic, wrth iddo ystyried pa dîm i ddewis. 

"Oherwydd dwi rili hoffi chwarae gyda 'grassroots' hefyd."

Dywedodd ei gyd-chwaraewr Zac ei fod yn debygol o benderfynu chwarae gyda'r academi, ond ni fydd yn benderfyniad hawdd. 

"Maen nhw [academis] yn well na nhw [lawr gwlad], ac os dwi eisiau gwneud pêl-droed bydd nhw yn well.

"Ond dwi eisiau chwarae i'r ddau o nhw." 

Yn ôl hyfforddwr y bechgyn yn Barry Athletic, Ryan McKay, dydy hi ddim yn syniad da i orfodi plant i ddewis rhwng datblygu eu pêl-droed a chwarae gyda'u ffrindiau.

"Ma' nhw jyst yn mynd i golli allan amser dwi'n meddwl," meddai. 

"A chwarae gyda ffrindiau ar fore Sadwrn fel hwyl."

"Ma' nhw'n 'neud ffrindiau newydd yn chwarae ar fore dydd Sadwrn...ma'n na gymysgedd llawn o blant sy'n dod at ei gilydd bore Sadwrn i jyst i chwarae am hwyl a gyda ffrindiau."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.