Newyddion S4C

Etholiadau lleol: Rhybudd am yr argyfwng costau byw wrth i brisiau gynyddu

Etholiadau lleol: Rhybudd am yr argyfwng costau byw wrth i brisiau gynyddu

Newyddion S4C 28/04/2022

Mae rhybudd bod yr argyfwng costau byw yn cynyddu ar draws Cymru wrth i deuluoedd fethu cael dau ben llinyn ynghyd wrth i brisiau nwyddau ag ynni godi.

Mae un fenter sy'n helpu pobl gyda'i biliau ynni yng Nghwm Gwendraeth wedi dweud wrth raglen Newyddion S4C fod y nifer o bobl sy’n mynd atyn nhw i ofyn am gymorth wedi dyblu ers y Nadolig.

Ym Mhontyberem, costau byw yw un o’r pynciau trafod mawr cyn yr etholiadau lleol. Mae’r cynnydd mewn prisiau yn effeithio ar bawb - ond mae rhai yn cael mwy o drafferthion nag eraill.

Mae'r nifer sydd yn gofyn am help yn yr ardal wedi cynyddu'n sylweddol meddai Paul Thomas o Gynllun Ynni Adfer: “Beth ni’n gweld yn eitha’ aml yw bod yr un fath o bobl yn dod 'nôl tro ar ôl tro yn anffodus gyda’r un fath o broblemau.

"So, yn amlwg iawn ma’ nhw mewn trafferth, ma’ llai o arian gyda nhw ar ôl pob mis neu bob pythefnos os ma’ nhw’n cael ei dalu trwy Universal Credit.

"Ac wrth i’r costau dyblu, ma’ nhw mewn argyfwng."

Cynnydd mewn defnydd banciau bwyd

Mae na bryder hefyd bod yr argyfwng costau byw yn anfon rhagor o bobl i ddibynnu ar fanciau bwyd. Yn ôl elusen banciau bwyd The Trussell Trust, cafodd dros 131,000 o becynnau bwyd eu dosbarthu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda 45,000 o'r rhain wedi eu rhoi i blant.

Yn ô Adrian Curtis, o sefydliad Community Money Advice, mae cynnydd o 14% o bobl yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd er mwyn ceisio ymdopi.

Dywedodd wrth Newyddion S4C fod cost byw yn uchel iawn ac mae hyn yn effeithio pobl ar gyflogau isel ac ar bobl sydd yn gorfod dibynnu ar fudd-daliadau hefyd.

Beth yw ymateb y pleidiau i'r argyfwng costau byw?

Mae’r Ceidwadwyr yn dweud fod y Llywodraeth yn San Steffan eisoes wedi gostwng y dreth ar danwydd a chodi’r cyflog byw.

Mae cynghorau Llafur - tra'n gweithio ysgwydd yn ysgwydd gyda Llywodraeth Cymru - yn dweud bod cymorth ar gael drwy gynlluniau amrywiol fel presgripsiynau am ddim, a help gyda chostau gwisg ysgol.

Ni wnaeth Plaid Cymru ymateb i gais Newyddion S4C am ymateb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.