Newyddion S4C

S4C

Prinder HRT yn sgil cynnydd yn y galw am driniaeth

The Guardian 26/04/2022

Mae cwmnïau sydd yn cynhyrchu HRT, meddyginiaeth sydd yn trin effeithiau'r menopos, yn dweud eu bod yn gweld hi'n anodd ateb y galw cynyddol am y cyffur. 

Mae'r menopos yn effeithio ar filiynau o fenywod bob blwyddyn ac yn gallu cynnwys symptomau fel gor-bryder, iselder a thrafferth cysgu. 

Yn ôl un cynhyrchydd, Theramax, mae'r galw am driniaeth hormonau, sydd yn lleddfu effeithiau'r menopos, wedi cynyddu 130% ers canol 2021. 

Dywedodd y cwmni bod hyn wedi digwydd yn sgil mwy o ymwybyddiaeth o'r menopos ar ôl i raglen ddogfen gael ei darlledu gan y cyflwynydd teledu Davina McCall.

Mae'r galw cynyddol wedi achosi misoedd o ddiffyg cyflenwadau HRT gan arwain at gwynion gan rai menywod eu bod methu cysgu neu weithio'n effeithiol heb y driniaeth. 

Mae nifer o gwmnïau cynhyrchu wedi dweud eu bod yn ceisio cynyddu eu capasiti er mwyn ateb y galw.

Darllenwch fwy yma

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.