Newyddion S4C

Elon Musk - Steve Jurvetson.jpg

Disgwyl i Twitter dderbyn cynnig Elon Musk i brynu'r cwmni

Mail Online 25/04/2022

Yn ôl adroddiadau, mae Twitter yn fodlon derbyn cynnig Elon Musk i brynu'r cwmni am $54.20 y gyfran. 

Daw hyn ar ôl adroddiadau'r wythnos ddiwethaf bod Mr Musk wedi sicrhau'r cyllid ar gyfer ariannu'r cytundeb.

Mae eisoes yn berchen ar 9% o'r cwmni, sy'n golygu mai ef oedd cyfranddaliwr mwyaf Twitter ar 9 Ebrill. 

Fe gyhoeddodd Mr Musk ar 14 Ebrill ei fwriad i brynu'r rhwydwaith cymdeithasol am tua $43 biliwn. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Steve Jurvetson

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.