Newyddion S4C

Gweinidog iechyd: Angen i'r llywodraeth 'fynd ymhellach' i leihau amseroedd aros

Gweinidog iechyd: Angen i'r llywodraeth 'fynd ymhellach' i leihau amseroedd aros

Newyddion S4C 24/04/2022

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn cydnabod bod angen “mynd ymhellach” i geisio lleihau amseroedd aros a chynyddu nifer y bobl sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Wythnos diwethaf fe gofnododd y Gwasanaeth Iechyd ei ffigyrau amseroedd aros gwaethaf erioed.

Mewn cyfweliad ddydd Sul gyda rhaglen Newyddion S4C, dywedodd Eluned Morgan: "Ni eisoes wedi gwneud buddsoddiad syfrdanol ond yn amlwg ma' rhaid i ni fynd ymhellach."

Mae gan Lywodraeth Cymru darged o drin pobl mewn adrannau damweiniau ac achosion brys o fewn pedair awr - ond unwaith eto ni chafodd y targed ei gyrraedd.

Dim ond 65.1% o bobl gafodd eu trosglwyddo i ward neu eu hanfon adref o adrannau brys o fewn pedair awr, gan fethu'r targed o 95%.

‘Anghynaliadwy’

Mae’r ffigyrau diweddaraf wedi eu beirniadu gan y gwrthbleidiau.

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig fod targedau'r Gwasanaeth Iechyd yn "mynd i'r cyfeiriad anghywir" ac fe ddywedodd Plaid Cymru fod y problemau "yn bodoli ers blynyddoedd" cyn y pandemig.

"Nid problem newydd ydy hyn, ma'n bwysig iawn cofio hynny,” meddai llefarydd iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

“Unwaith eto 'da ni'n gallu gweld pa mor anghynaliadwy ydy gwasanaethau iechyd a gofal o dan eu rheolaeth bresennol nhw.”

Image
Russell George a Rhun ap Iorweth
Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu Llywodraeth Cymru yn gryf am beidio gwneud digon i ddelio gyda'r rhestrau aros

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, datrysiad posib i'r sefyllfa presennol yw sefydlu canolfannau rhanbarthol i leddfu'r baich ar ysbytai.            

“Roedd y gweinidog yn wreiddiol yn amheus o’r syniad,” meddai llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, Russell George.

“Ond mae'r gweinidog yn dal i ddweud mai mater i fyrddau iechyd yw cyflwyno'r cynlluniau o hyd – dwi wir yn meddwl bod angen i Lywodraeth Cymru arwain a chyflwyno’r cynlluniau hyn eu hunain.”

‘Mynd i’r cyfeiriad cywir’

Er y ffigurau diweddaraf mae Eluned Morgan yn mynnu fod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn mynd i’r cyfeiriad cywir.

"I ni di gweld 54% o gynnydd yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf o ran pobl yn gweithio yn yr NHS,” meddai.

"Cynnydd yn y nifer o GP's yma yng Nghymru, sy'n wahanol i beth ma' nhw'n i weld yn Lloegr, a 72% yn fwy o bobl yn cael eu hyfforddi fel nyrsys yng Nghymru.

"Felly i ni'n mynd yn y cyfeiriad cywir, y drafferth yw ma' lot o bobl yn gadael achos y pwysau aruthrol ma' nhw dan ar hyn o bryd," ychwanegodd.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun hirddisgwyliedig ddydd Mawrth fydd yn ceisio mynd i'r afael â'r rhestrau aros. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.