Newyddion S4C

Democratiaid

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am 'grantiau gwyrdd' i wresogi cartrefi

NS4C 23/04/2022

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw am 'grantiau gwyrdd' i helpu cartrefi sydd yn parhau i ddibynnu ar olew er mwyn eu gwresogi. 

Wrth ymweld â Phowys ddydd Sadwrn fel rhan o ymgyrch y blaid yn yr etholiadau lleol, dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Ed Davey, fod angen gwneud mwy i gefnogi cartrefi sydd ddim yn defnyddio'r grid nwy ar gyfer gwres. 

Yn ôl ymchwil gan y blaid, dyw tua chwarter o gartrefi yng Nghymru ddim yn defnyddio nwy i wresogi eu tai, gan ddibynnu ar ddefnyddio olew neu drydan. 

Mae'r cartrefi hyn yn dueddol o fod mewn ardaloedd gwledig ac yn wynebu prisiau uwch er mwyn eu gwresogi. 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol  galw am gefnogaeth ariannol i osod pympiau gwres ac inswleiddio yn y tai dan sylw er mwyn lleddfu effeithiau'r argyfwng costau byw. 

"Mae biliau uwch yn rhoi gormod o deuluoedd yng Nghymru o dan bwysau," meddai Ed Davey. 

"Mae'r rhai mewn ardaloedd gwledig sydd yn defnyddio olew gwresogi yn cael eu taro'n eithriadol o galed." 

Ychwanegodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Jane Dodds: "Mae amcangyfrifon gafodd eu rhyddhau'r mis hwn yn dangos bod hyd at 45% o aelwydydd Cymru bellach yn byw mewn tlodi tanwydd.

"Mae hwnnw yn ystadegyn hollol gywilyddus."

Llun: Y Democratiaid Rhyddfrydol

Etholiadau lleol - ymgyrch y pleidiau:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.