Newyddion S4C

Capten Cymru yn hyderus, gan niwrnod cyn Gemau'r Gymanwlad

Capten Cymru yn hyderus, gan niwrnod cyn Gemau'r Gymanwlad

Newyddion S4C 19/04/2022

Gyda chan niwrnod tan Gemau’r Gymanwlad, mae capten Cymru, Non Stanford, yn dweud ei bod yn hyderus o ennill medal dros ei gwlad yn y triathlon. 

Bydd Non yn arwain y garfan yn ystod y Gemau yn Birmingham eleni wrth i Gymru gystadlu yn erbyn athletwyr gorau'r gymanwlad. 

Daeth Non yn chweched yn y gemau diwethaf yn Awstralia, ar ôl gorffen yn bedwerydd yng Ngemau Olympaidd Rio yn 2016. 

Ond ni chafodd ei dewis i gynrychioli Prydain yng Ngemau Olympaidd Tokyo y llynedd.

Mae Non wrth ei bodd yn cystadlu dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad :

"Dwi'n rili edrych ymlaen cynrychioli Cymru yn Birmingham unwaith eto," meddai Non. 

"Gweld y Ddraig Goch yn mynd lan o'r podiwm...bydd hynny'n wych ac wrth gwrs, breuddwyd rili i fi." 

Mae nifer o athletwyr eraill o Gymru eisoes wedi cadarnhau eu lle yn y Gemau yn yr haf. 

Ac mae'r tîm pêl-rwyd, timau hoci a thîm tenis bwrdd menywod Cymru bellach wedi sicrhau eu lle. 

A Callum Evans fydd y dyn cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y tenis bwrdd yng Ngemau’r Gymanwlad. 

Mae Cymru hefyd wedi cyhoeddi ei thîm codi pwysau, sef Hannah Powell, Catrin Jones, Christie-Marie Williams, Faye Pittman, Amy Salt, Michael Farmer a Jordan Sakkas.

Mae disgwyl i Gymru gyhoeddi ei charfan lawn erbyn mis Mehefin, gyda'r cystadlu yn dechrau ar 28 Gorffennaf. 

Llun: Ashleigh Gentle

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.