Newyddion S4C

'Storm berffaith' o brinder staff a chostau uwch yn peryglu dyfodol busnesau lletygarwch

'Storm berffaith' o brinder staff a chostau uwch yn peryglu dyfodol busnesau lletygarwch

Newyddion S4C 18/04/2022

Mae 'storm berffaith' o gostau cynyddol, argyfwng recriwtio a threthi uwch yn golygu bod nifer o fusnesau lletygarwch yn pryderu dros eu dyfodol. 

Ers i gyfyngiadau Covid-19 gael eu codi, mae nifer o fusnesau wedi ei gweld hi'n anodd recriwtio staff newydd ar ôl i nifer o weithwyr symud i ddiwydiannu gwahanol. 

Yn ôl UK Hospitality Cymru, mae 15% yn llai o bobl yn gweithio yn y sector lletygarwch i gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig. 

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod wedi darparu dros £2.6b i fusnesau Cymreig ers dechrau'r pandemig er mwyn diogelu swyddi yn y sector. 

Un perchennog busnes sydd wedi ei gweld hi'n anodd wrth ail-agor yn sgil Covid-19 yw Anwen Evans, sydd yn rhedeg bar a bwyty Y Banc yn Nhregaron. 

"Am bwti chwech i wyth mis, o’n i’n dala off agor, er mwyn agor yn llawn rili, fel ‘go with the plan," meddai.

"Ond ie, yn y tri mis diwetha’ nawr, fi ’di dechrau agor mewn ffordd bach yn wahanol, heb neb yn y gegin,a ni jyst yn neud prydau oer, fel antipastis boards, pethau fel ’na i rannu."

Image
Anwen Evans
Dywedodd Anwen bod yn rhaid i fusnesau addasu yn sgil prinder staff

Yn ôl Anwen, mae dod o hyd i staff newydd wedi bod yn her enfawr ers ail-agor y bwyty. 

"Ni dal ddim yn cael dim ymateb, dim pobl yn gofyn. Dim byd."

Angen troi at weithwyr tramor

Nid yn unig bwytai sydd yn dioddef problemau prinder staff chwaith. 

Mae Thomas Scarrot yn berchen ar Parciau Gwyliau Vale yn Aberystwyth ac wedi gorfod troi at weithwyr o dramor er mwyn llenwi'r bylchau. 

Cynhaliodd y busnes ffair swyddi er mwyn denu mwy o weithwyr, ond dim ond dau o bobl fynychodd y digwyddiad. 

"Ni'n gobeithio dod â phedwar cogydd draw rywbryd yn ystod y tymor," meddai Thomas, gan ddweud dyma oedd yr "unig opsiwn" ar gyfer y busnes. 

"Mae gennym ni dau yn barod ond ni jyst yn aros am y trwyddedi weithio a'r visas i gael eu sortio." 

Image
Arwydd
Mae rhai busnesau yn troi at weithwyr o dramor yn sgil y prinderau

Yn ôl rhai o fewn y sector, mae'r argyfwng prinder staff o ganlyniad i nifer o weithwyr yn troi eu cefnau ar y diwydiant yn ystod y pandemig. 

Gyda busnesau lletygarwch ar gau, bu'n rhaid i staff ddarganfod swyddi gwahanol, gyda nifer yn cynnig gwell oriau a thâl. 

Dywedodd fod nifer o agweddau'r swydd wedi gwthio gweithwyr i ddiwydiannau arall. 

"Post-pandemig, mae’n anodd iawn gan fod cymaint o stigma o ran pobl sy’n gweithio mewn hospitality," meddai. 

"Mae pawb wedi clywed y straeon trwy gydol y lockdowns am yr agwedd – sut mae cwsmeriaid yn trin staff."

"Ond dwi’n meddwl hefyd mae ’na lot o’r departments ’dan ni’n trio recriwtio efo lot o high turnover."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.