Newyddion S4C

Phil bennett

Dadorchuddio cerflun yn deyrnged i gyfraniad Phil Bennett i'r byd rygbi

Heno 15/04/2022

Brynhawn ddydd Iau roedd digwyddiad arbennig ym mhenfref genedigol dewin y bêl hirgron Phil Bennett, wrth i gerflun ohono gael ei ddadorchuddio fel teyrnged i'w ymroddiad a'i gyfraniad i'r byd rygbi.  

Fe gafodd yrfa euraid yn chwarae i Lanelli, Cymru a'r Llewod, a'i uchafbwyntiau yn amrywio o daith y Llewod yn 1974 yn Ne Affrica i gynrychioli Cymru 29 gwaith yn ogystal â chwarae 16 tymor ym Mharc y Strade.

'Crwt o Felinfoel'

Yn ôl Delme Thomas, cyn-chwarewr Llanelli, Cymru a'r Llewod mae gwreiddiau Phil Bennett yn bwysig iawn iddo:

"Crwt o Felinfoel yw Phil a s'mo fe 'di anghofio hynny, a 'wi'n siwr bod bobl Felinfoel yn falch iawn bod e 'di aros yn byw yn y pentref ei holl fywyd."

Er ei fod yn gawr ar y cae, dywedodd Mr Thomas bod ei gyfeillgarwch yn heintus oddi ar y cae hefyd gan nad oedd wedi cyfarfod "unrhyw un 'â gair gwael i 'weud am biti Phil yn fy mywyd, a 'wi'n falch iawn bod pentref Felinfoel yn neud hyn i Phil achos ma fe'n haeddu fe."

Dywedodd wyres Mr Bennett, Ela Bennett, bod y teulu yn 'ddiolchgar iawn am y cerflun yma oherwydd ma'n neis i gadw olion tad-cu yn y pentref am y flynyddoedd i ddod.'

Chwaraewyr hen a newydd

Roedd rhai o chwaraewr presennol y Scarlets a thîm rygbi Cymru yn cynnwys Jonathan Davies a Ken Owens yn awyddus i dalu teyrnged i un o chwaraewyr gorau'r clwb o Lanelli. 

"Ma Phil yn enfawr i'r Scarlets, i'r rhanbarth a'r clwb, ond yn fwy na 'ny, i Felinfoel hefyd, y cymuned ma fe 'di tyfu lan ynddo. Ma fe'n mwy na arwr i fi, 'wi'n lwcus iawn i allu galw fe'n ffrind hefyd." meddai Ken Owens.

Ychwanegodd Jonathan Davies ei bod hi'n braf gweld cymaint o bobl  yn bresennol i'r dadorchuddiad gan bod Phil Bennett wedi gwneud "shwt gymaint i Lanelli, Felinfoel, y Scarlets a Cymru yn enwedig. Ma' fe'n legend."

'Cawr deuddeg troedfedd'

Dywedodd Simon Hedger, dylunydd y cerflun "bod yn rhaid i'r cerflun fod yn un mawr" yn sgil yr holl straeon am Phil Bennett.

"Deuddeg troeddfedd, bron yr un mor fawr â'r dyn ei hun, ei bersonoliaeth a'i fawredd." 

'Dwi'n falch iawn fy mod i'n gallu rhoi'r holl emosiynau hyn mewn darn o bren."

Mae gyrfa Phil yn cael ei bortreadu yn y cerflun, gyda'r llew yn cynrychioli ei yrfa gyda'r Llewod a'r ddraig goch yn cynrychioli'r Scarlets a Chymru yn ogystal â'r chwaraewr ei hun yn gafael yn y bêl hirgron. 

Y cawr o Felinfoel

Wrth siarad cyn y dadorchuddiad, pwysleisiodd Phil Bennet ei falchder "o fod yn fy mhentref genedigol yn Felinfoel ymhlith llawer o ffrindiau ac i ddadorchuddio'r cerflun yma, sy'n rhoi cymaint o lawenydd i mi.

"Byddaf yn cofio'r digwyddiad yma am weddill fy oes, ac fe hoffwn i ddweud fy mod yn caru Felinfoel. Mae wedi bod y rhan fwyaf o fy ngyrfa rygbi a rhan fwyaf fy mywyd i."

Llun: Clwb y Scarlets/Twitter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.