Newyddion S4C

Cranogwen

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer cerflun Cranogwen

Golwg 360 14/04/2022

Mae cynlluniau ar gyfer cerflun Sarah Jane Rees, neu Cranogwen, ar gyfer Gerddi Coffa Llangrannog wedi ei gymeradwyo.

Bydd yn un o bum cerflun sy’n dathlu cyfraniad menywod i fywyd yng Nghymru.

Roedd Cranogwen wedi ei chynnwys ar restr Merched Mawreddog yn 2019 am ei chyfraniad arloesol ym meysydd addysg, morwriaeth, barddoniaeth a newyddiaduraeth.

Mae swyddogion cynllunio Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo’r cais ar gyfer caniatâd cynllunio llawn, sy’n cynnwys ail-ddylunio’r ardd a chodi’r ceflun 2.3m a’r plinth.

Darllenwch y stori'n llawn gan Golwg360.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.