Newyddion S4C

Y Frenhines a Duges Cernyw

Y Frenhines i fethu Gwasanaeth Sul y Pasg

The Independent 14/04/2022

Mae Palas Buckingham wedi cadarnhau na fydd y Frenhines Elizabeth yn bresennol yng ngwasanaeth Sul y Pasg yng Nghapel St George yn Windsor ar 17 Ebrill. 

Mae'r Tywysog Charles a Camilla, Duges Cernyw, hefyd wedi cadarnhau na fyddent yn bresennol. 

Daw hyn ar ôl i'r palas gyhoeddi'r wythnos diwethaf na fydd y Frenhines yn bresennol yng ngwasanaeth eglwys y Pasg am y tro cyntaf mewn 50 mlynedd.

Mae'r Frenhines, sydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 96 oed yr wythnos nesaf, wedi bod yn dioddef o broblemau symudedd.

Darllenwch fwy yma.  

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.