Newyddion S4C

Daniel Morgan

Llofruddiaeth Daniel Morgan: 'Gwendid sylfaenol' yng ngallu Heddlu'r Met i ddelio â llygredd sefydliadol

The Guardian 22/03/2022

Mae "gwendid sylfaenol " yng ngallu Heddlu'r Met i ddelio â llygredd sefydliadol. Dyna gasgliad arolygydd y maes plismona, mewn adroddiad hynod o feirniadol i farwolaeth y Cymro, Daniel Morgan.

Cafodd yr adroddiad ei lunio ar ôl i banel annibynnol feirniadu Heddlu'r Met am fethiannau yn yr achos i lofruddiaeth y ditectif preifat a oedd yn hannu o ardal Cwmbrân. Nodwyd bryd hynny fod llygredd sefydliadol wedi amharu ar yr ymdrechion i ddod o hyd i'r rhai laddodd Mr Morgan. 

Cafodd Mr Morgan ei ddarganfod yn farw mewn maes parcio tafarn yn ne Llundain yn 1987. Does neb wedi ei gyhuddo o'i lofruddio.

Mae The Guardian yn nodi fod y llu wedi ei gyhuddo o fod yn "ddifater" er gwaethaf degawdau o addewidion. Yn ôl yr arolygydd, dyw Heddlu'r Met dal ddim wedi dysgu gwersi. 

Darllenwch fwy yma 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.