Newyddion S4C

Aly Khan 3

Carchar o saith mlynedd a hanner i ddyn o Gaernarfon am gyflenwi cyffuriau

NS4C 18/03/2022

Mae dyn o Wynedd wedi derbyn dedfryd o saith mlynedd a hanner dan glo.

Fe gafwyd Aly Khan, 64, o Gaernarfon yn euog o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a bod â chyffuriau dosbarth A yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi.

Daeth y dyfarniad yn dilyn gwrandawiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Fe ddechreuodd yr ymchwiliad yn haf 2021 wedi i Heddlu'r Gogledd dderbyn adroddiadau fod Mr Khan yn cyflenwi cyffuriau dosbarth A yn ardal Caernarfon.

Cyflawnodd y llu warant yn ei gartref ac fe atafaelwyd tua 0.5kg o heroin.

Cafwyd hyd i symiau ychwanegol o gyffuriau ac arian yn ystod y misoedd wedi'r warant.

Mae Heddlu'r Gogledd yn annog unrhyw un sydd â phryderon am gyflenwad cyffuriau yn y gogledd i gysylltu â nhw.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.