Llys yn adolygu methiant i erlyn wedi marwolaeth bachgen yn Rhondda Cynon Taf

Llys yn adolygu methiant i erlyn wedi marwolaeth bachgen yn Rhondda Cynon Taf

Newyddion S4C 13/01/2022

Mae adolygiad barnwrol yn Llundain wedi herio erlynwyr am beidio cyhuddo bachgen 14 oed ar ôl i dystiolaeth ymddangos ei fod wedi achosi marwolaeth bachgen arall yn Rhondda Cynon Taf. 

Yn ôl adroddiadau, bu farw Christopher Kapessa, 13, ar ôl cael ei wthio i mewn i'r Afon Cynon yn 2019. 

Er i'r heddlu ddod o hyd i dystiolaeth cafodd Christopher ei wthio yn dilyn digwyddiad ar bont ger Aberpennar, penderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) i beidio â dwyn achos. 

Mae dau farnwr nawr yn adolygu'r penderfyniad ar ôl i gais gan fam Christopher, Alina Joseph, ar gyfer adolygiad barnwrol cael ei dderbyn. 

Dywedodd bargyfreithiwr teulu Christopher, Michael Mansfield QC, roedd yr hyn a arweiniodd at farwolaeth Christopher "yn beryglus iawn" a ddim yn "chwarae plentynnaidd".

Bu tîm cyfreithiol y CPS yn amddiffyn y penderfyniad gan ddweud cafodd "y canllawiau eu dilyn". 

Bydd y barnwyr yn cyhoeddi eu dyfarniad maes o law.