Llun o gar heddlu.

Ymchwilio i farwolaeth dyn wedi ymosodiad gan gŵn yn Llanbedr Pont Steffan

NS4C 12/01/2022

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod swyddogion yn ymchwilio i farwolaeth dyn 68 oedmewn eiddo yn Llanbedr Pont Steffan, yn dilyn adroddiadau fod tri chi wedi ymosod arno.

Mae'r dyn wedi ei enwi fel John Williams Jones mewn cwest i'w farwolaeth. 

Cafodd swyddogion eu galw i'r eiddo ychydig wedi 17:00 ddydd Llun yn dilyn adroddiadau fod y cŵn oedd yn byw yn y tŷ wedi ymosod ar y dyn.

Bu farw Mr Jones yn y fan a'r lle. 

Cafodd menyw ei harestio ar amheuaeth o fod yn gyfrifol am gi oedd allan o reolaeth mewn modd peryglus.

Mae hi wedi ei rhyddhau dan ymchwiliad tra bod ymholiadau'r heddlu'n parhau.

Nid oedd y tri chi yn disgyn o dan ddeddfwriaeth Deddf Cŵn Peryglus 1991, ac fe gafodd yr anifeiliaid eu symud o'r eiddo.