Nifer o gynghreiriau pêl-droed Cymru i ail-ddechrau

NS4C 04/01/2022

Fe fydd timoedd yng nghynghreiriau Adran Gogledd, Adran De a chystadlaethau Cynghrair Ardal yn ail-ddechrau o ddiwedd yr wythnos.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau y bydd gemau yn gallu ail-ddechrau yn y cynghreiriau hyn o ddydd Sadwrn.

Fe fydd yn rhaid i glybiau ddilyn canllawiau CBDC a Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys cyfyngu torfeydd i 50 tu allan neu 30 tu fewn.

Nid yw'r rheolau presennol yn caniatáu i dorfeydd fod yn bresennol mewn digwyddiadau chwaraeon proffesiynol neu elît, gan gynnwys Cynghreiriau Cymru.

Dywed y Gymdeithas fod diffyg torfeydd yn mynd i gael effaith ariannol "sylweddol" ar glybiau yng Nghynghreiriau Cymru.

Nid oes hawl gan glybiau'r Adran Premier gael torfeydd yn eu stadiymau ar hyn o bryd.

Dywed CBDC y bydd yn parhau i drafod gyda'r clybiau dan sylw cyn i unrhyw benderfyniadau pellach gael eu gwneud.

Ni fydd timoedd yn cael eu cosbi am orfod gohirio gêm oherwydd achosion positif o Covid-19 yn y garfan, yn ôl y Gymdeithas.

Llun: Cynghreiriau Cymru JD