Gwasanaethau brys yn ymateb i 'dân mawr' ar safle ger Aberystwyth

NS4C 04/01/2022

Mae'r gwasanaethau brys yn ymateb i dân mewn ystâd ddiwydiannol ger Aberystwyth.

Roedd fflamau a mwg i'w gweld yn un o adeiladau Ystâd Glanyrafon yn Llanbadarn Fawr.

Mae'r ffordd sy'n rhedeg drwy'r ystâd ddiwydiannol ar gau oherwydd y tân.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i bobl leol aros tu fewn ac i gadw ffenestri ar gau am y tro.

Maen nhw hefyd yn gofyn i bobl osgoi'r ardal.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau o Aberystwyth a gorsafoedd cyfagos yn ymateb i "dân mawr" yn y lleoliad.

Lluniau: Mark Lewis