Tywydd garw

Llifogydd yn cau ffyrdd ar draws Cymru yn dilyn glaw trwm

NS4C 31/12/2021

Mae nifer o ffyrdd wedi'u cau ar draws Cymru yn dilyn glaw trwm dros y 24 awr diwethaf.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi 12 o rybuddion llifogydd ar draws gogledd a de orllewin Cymru yma.

Roedd afon Conwy wedi gorlifo rhwng Llanrwst a Threfriw ac roedd y bont dros y Ddyfi ger Machynlleth wedi cau am rai oriau yn ystod ddydd Gwener.

Yn Sir Gaerfyrddin, roedd rhybudd ar gyfer afon Tywi ger Caerfyrddin.