Gwahardd cyn-Faer Caernarfon fel cynghorydd sir a thref

Golwg 360 24/12/2021

Mae cyn-Faer Caernarfon, y Cynghorydd Roy Owen, wedi cael ei wahardd fel cynghorydd sir a thref.

Daw’r penderfyniad yn dilyn tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru a ddaeth i’r casgliad fod y Cynghorydd Owen yn euog o dorri’r cod ymddygiad deirgwaith.

O ganlyniad bydd Mr Owen, sy’n cynrychioli ward Seiont ar Gyngor Gwynedd a Chyngor Tref Caernarfon, yn cael ei atal am weddill ei gyfnod gan fod etholiadau lleol mis Mai yn dod cyn diwedd ei waharddiad o naw mis.

Yn gynghorydd sir ers 2004, fe gafodd Mr Owen sylw gan y wasg yng Nghymru ac yn Lloegr yn 2018 wedi iddo benderfynu llenwi tyllau yn y ffordd ar ei ward ei hun ar ôl cael llond bol o gwynion am eu cyflwr.

Bydd Seiont, ward aml-aelod sy'n cynnwys y castell a rhan ddeheuol canol tref Caernarfon, yn parhau i gael ei chynrychioli ar Gyngor Gwynedd gan y Cynghorydd Cai Larsen o Blaid Cymru.

Mwy am y stori yma.