yfed caerdydd

Cyfyngiadau Covid newydd yn dod i rym yng Nghymru

NS4C 26/12/2021

Mae cyfyngiadau newydd wedi dod i rym yng Nghymru ddydd Sul i ymateb i ledaeniad amrywiolyn Omicron.

Cafodd y rheolau newydd eu cyhoeddi gan y Prif Weinidog Mark Drakeford mewn cynhadledd ddydd Mercher.

Nid oes hawl gan fwy na 30 o bobl gwrdd dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat ac ni fydd mwy na 50 o bobl yn cael cwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys i wylio gemau chwaraeon cymunedol.

Image
grand national wales
Fe fydd Grand National Cymru yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig eleni. 

Bydd gemau chwaraeon nad ydynt yn rhai cymunedol ac sydd heb eu gohirio yn sgil Covid-19 yn cael eu chwarae'r tu ôl i ddrysau caeedig.

Mae clybiau nos wedi gorfod cau eu drysau a'r rheol "chwe pherson" bellach wedi dychwelyd i leoliadau lletygarwch, theatrau a sinemâu.

Bydd angen sicrhau dau fetr o bellter cymdeithasol mewn swyddfeydd a lleoliadau cyhoeddus, gyda chyngor cryf i weithio o adref yn parhau.

Image
gweithiwr iechyd yn paratoi pigiad Covid 19
Mae'r llywodraeth wedi gosod targed o gynnig brechlyn atgyfnerthu i holl oedolion cymwys Cymru cyn diwedd y flwyddyn.

Mae cyngor hefyd i bobl gymryd prawf llif unffordd cyn mynychu partïon priodas a phartneriaethau sifil, neu wylnos.

Mae arbenigwyr yn meddwl bod amrywiolyn Omicron yn lledaenu'n gyflymach nag amrywiolyn Delta.

Serch hynny, mae sawl astudiaeth yn awgrymu bod y risg o bobl yn mynd yn ddifrifol wael a gorfod cael eu cludo i'r ysbyty dipyn yn is.

Mae'r llywodraeth ac asiantaethau iechyd yn pwysleisio ar bobl i gael eu brechiad atgyfnerthu, gyda tharged i gynnig brechiad i bawb dros 18 oed erbyn diwedd mis Rhagfyr.