Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 21/12/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Mae'n fore Mawrth, 21 Rhagfyr, a dyma olwg ar rai o brif straeon y bore o Gymru a thu hwnt.

Covid-19: Dim torfeydd mewn gemau chwaraeon o ddydd Sul ymlaen

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu cynnal heb dorfeydd am y tro, mewn ymgais i geisio rheoli lledaeniad Covid-19. 

Bydd y mesurau newydd ar gyfer chwaraeon dan do ac awyr agored yn dod i rym o 26 Rhagfyr ymlaen. 

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer yr achosion o'r amrywiolyn Omicron yng Nghymru. 

‘Angen bod yn llai beirniadol’ o safon Cymraeg, medd Carwyn Jones

Mae angen bod yn “llai beirniadol” o safon Cymraeg pobl, yn ôl cyn-Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones y dylid “edrych i hybu bobl yn fwy” a’u hannog i ddefnyddio’u Cymraeg.

Yn ôl Mr Jones, oedd yn siarad ar raglen Dros Frecwast BBC ar Radio Cymru, mae rhai hefyd yn “tueddu bod yn feirniadol iawn o’u hunain”.

Dyn wedi'i gyhuddo o lofruddio menyw ifanc yn Sir Benfro

Mae dyn 31 oed wedi'i gyhuddo o lofruddio menyw ifanc yn Sir Benfro.

Cafodd Lewis Haines, o Flemish Court, Llandyfái, ei arestio ar ôl i gorff Lily Sullivan, 18 oed, gael ei ddarganfod yn ardal Llyn y Felin ym Mhenfro ychydig wedi 04:00 fore dydd Gwener.

Fe fydd Mr Haines yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Hwlffordd i wynebu'r cyhuddiad yn ei erbyn ddydd Mawrth. 

Staff gofal cymdeithasol Cymru i dderbyn y cyflog byw gwirioneddol - Golwg360

Bydd staff gofal cymdeithasol yn derbyn y cyflog byw gwirioneddol yng Nghymru o'r flwyddyn nesaf.

Dywed Llywodraeth Cymru bod hyn o ganlyniad i becyn ariannol gwerth £43 miliwn i gefnogi'r sector.

Yn y dyfodol bydd gweithwyr yn derbyn cyflog o £9.90 yr awr. 

Canslo dathliadau Nos Galan yn Sgwâr Trafalgar yn sgil Omicron - Evening Standard

Ni fydd dathliadau Nos Galan yn cael eu cynnal yn Sgwâr Trafalgar yn Llundain am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dywed Maer Llundain ei fod yn deall y bydd hyn yn benderfyniad "siomedig" i nifer o bobl ond bod angen cymryd camau i sicrhau nad yw gwasanaethau iechyd yn cael eu "llethu dros y gaeaf".

Roedd disgwyl y byddai modd cynnal digwyddiad gyda 6,500 o weithwyr allweddol ac aelodau'r cyhoedd er mwyn croesawu 2022.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.