Lib Dems - Helen Morgan

Buddugoliaeth syfrdanol i'r Democratiaid Rhyddfrydol mewn isetholiad

Mail Online 17/12/2021

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ennill isetholiad allweddol yn Lloegr.

Cafodd yr isetholiad yng Ngogledd Sir Amwythig ei alw yn dilyn ymddiswyddiad Owen Paterson wedi iddo gael ei gyhuddo o dorri rheolau lobïo Aelodau Seneddol.

Roedd gan y Ceidwadwyr fwyafrif o bron i 23,000 yn dilyn Etholiad 2019 a'r Democratiaid Rhyddfrydol orffennodd yn drydydd, yn ôl MailOnline.

Roedd newid o 34.1% ym marn y bobl o blaid y Democratiaid Rhyddfrydol gan olygu bod gan eu hymgeisydd Helen Morgan fwyafrif o bron i 6,000.

Daw'r fuddugoliaeth ysgubol wedi sawl wythnos anodd i Boris Johnson yng nghanol honiadau am bartïon Nadolig yn Downing Street yn ystod cyfyngiadau Covid y llynedd ac ymgais i ail-gyflwyno rhai mesurau Covid yn Lloegr a wrthwynebwyd gan tua 100 o Aelodau Seneddol Ceidwadol.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Helen Morgan (Twitter)