Cronfa newydd i fyfyrwyr Aberystwyth 'ehangu eu gorwelion' dramor

Cronfa newydd i fyfyrwyr Aberystwyth 'ehangu eu gorwelion' dramor

Newyddion S4C 25/11/2021

Bydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gallu ymgeisio i dreulio cyfnod byr dramor i "ehangu eu gorwelion" wedi i gyn-fyfyriwr sefydlu cronfa newydd. 

Daw'r grantiau o rhwng £500 a £3,000 yn rhodd gan William Parker, a astudiodd hanes yn y brifysgol rhwng 1978 a 1981.

Bydd y cyllid yn caniatáu i fyfyrwyr astudio, gweithio neu fynychu cynadleddau yn yr Undeb Ewropeaidd am gyfnodau o hyd at bedair wythnos yn y flwyddyn gyntaf.

Yn ôl y Brifysgol nid cymryd lle'r cynllun Ewropeaidd Erasmus yw'r nod.

Image
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad yr Hen Goleg, Aberystwyth

Fe wnaeth Llywodraeth y DU benderfynu peidio â pharhau gyda chynllun Erasmus yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit.

Ond i un gyn-fyfyrwraig a fanteisiodd ar y cynllun Erasmus mae cynllun Nnewydd y brifysgol yn un i'w groesawu.

"Newidiodd Erasmus fy mywyd i, nid yn unig gyda fy sgiliau ieithyddol ond yn gyffredinol," meddai Rebecca Martin wrth raglen Newyddion S4C.

Treuliodd Rebecca gyfnod yn dysgu Sbaeneg mewn ysgol yn Sbaen yn ystod ei gradd.

"Ma' dim ond sut gymaint o bethau ma' astudio iaith mewn ystafell ddosbarth yn gallu dysgu chi," meddai.

Image
Rebecca Martin

"Dwi di cwrdd â phobl dwi'n dal i siarad gyda nawr, ffrindiau mas yn Sbaen a theuluoedd.

"Ond mae hefyd yn gyfle i ddeall diwylliannau eraill a deall sut ma' pobl eraill yn meddwl yn enwedig gyda chymaint o bethau yn digwydd yn y byd.

"Mae'n bwysig gallu deall sut mae pobl eraill yn teimlo am huna er mwyn gallu datblygu sut ydach chi'n teimlo am bethau ar draws y byd hefyd.

"Mae cynllun Prifysgol Aberystwyth yn anhygoel."

Ychwanegodd: "Dwi wir yn meddwl mae yn gam pwysig i fyfyrwyr allu newid eu bywydau.

"Fel dwi di deud mae mond sut gymaint ti'n gallu dysgu o fewn waliau'r ystafell dosbarth, neu'r ystafell darlith.

"Ma' cael y cyfle i fynd a gwir gweld sut ma' pethau yn digwydd mewn gwledydd eraill mae'n mynd i newid bywydau'r myfyrwyr, mae'n gam yn y cyfeiriad iawn."