'Gwyrth' fod gyrrwr tacsi a oroesodd ymosodiad terfysgol Lerpwl yn fyw

Golwg 360 21/11/2021

Mae gyrrwr tacsi a oroesodd ymosodiad terfysgol yn Lerpwl ar Sul y Cofio wedi dweud ei bod hi'n "wyrth" ei fod dal yn fyw.

Bu farw Emad al Swealmeen wedi i ddyfais ffrwydro yn nhacsi David Perry.

Llwyddodd Mr Perry ddianc o'r cerbyd cyn i'r ddyfais ffrwydro y tu allan i Ysbyty Merched Lerpwl.

Diolchodd Mr Perry a'i wraig Rachel i'r gwasanaethau brys am eu cymorth gan ddiolch i'r cyhoedd am eu "haelioni anhygoel".

Mae Heddlu Gwrthderfysgaeth Gogledd Orllewin Lloegr yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad.

Darllenwch y stori'n llawn gan Golwg360 yma.