Llafur a Phlaid Cymru 'wedi cytuno' ar gytundeb yn y Senedd

NS4C 21/11/2021

Mae Llafur a Phlaid Cymru wedi cytuno ar gytundeb yn y Senedd, yn ôl adroddiadau.

Mae BBC Cymru yn adrodd fod y ddwy blaid wedi cytuno ar gyfres o fesurau.

Yn ôl y BBC, roedd "cefnogaeth gref" i'r cytundeb mewn cyfarfod o bwyllgor gweithredol y blaid Lafur.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu'r cytundeb gan ddadlau "nad yw'n gweithio i Gymru".

Mae cyn Is-gadeirydd Plaid Cymru, Nerys Evans, wedi dweud ei bod yn croesawu'r newyddion ond yn aros am fwy o fanylion.

Dywedodd wrth raglen Newyddion S4C: "I'r Blaid wrth gwrs wedi cael etholiad siomedig ym mis Mai, nawr yn trydydd plaid, yn amlwg o ran trio cael polisïau eitha' radical wedi cael eu gweithredu gan Llywodraeth Cymru ma' hwn i'w groesawu.

"Ond, wrth gwrs ma'r manylder o sut fydd y cytundeb 'ma'n cael ei llywodraethu a sut fydd yn cael ei ddelifro, dyna'r peth mwya' hanfodol."

Mae disgwyl i'r cytundeb gynnwys cynlluniau i addasu'r dreth gyngor ac ehangu cinio ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd.

Mae adroddiadau y bydd y cytundeb hefyd yn datgan cefnogaeth i ddatganoli darlledu.

Mae'r Aelod o'r Senedd Llafur dros etholaeth Caerffili wedi dweud y bydd y cytundeb yn cynnig "sefydlogrwydd cyllideb" i gynlluniau'r llywodraeth.

Mae gan Lafur 30 o seddi yn y Senedd yn dilyn yr etholiad ym mis Mai - union hanner y seddi ar lawr y Siambr.

Drwy gyd-weithio â Phlaid Cymru ar gyfres o bolisïau, fe allai'r blaid fod yn fwy sicr y bydd y ddeddfwriaeth yn derbyn cefnogaeth mwyafrif o aelodau'r Senedd. 

Mae disgwyl i'r cytundeb llawn cael ei gyhoeddi ar ddydd Llun os yw aelodau Plaid Cymru yn ei gefnogi.