Buddugoliaeth i Gymru ar ôl gêm anoddach na'r disgwyl yn erbyn Fiji

NS4C 14/11/2021

Mae Cymru wedi sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf yng Nghyfres yr Hydref ar ôl gêm anoddach na'r disgwyl yn erbyn Fiji.

Bu Cymru dan bwysau am ran helaeth y gêm gyda'r gwrthwynebwyr o'r Môr Tawel yn dangos fflachiadau o chwarae cyffrous ac amddiffyn bygythiol.

Y sgôr terfynol oedd 38-23 i Gymru a Liam Williams oedd seren y gêm.

Y gêm ddim am fod yn un hawdd

Dechreuad bywiog iawn ddaeth gan Gymru yn eiliadau cyntaf y gêm, ond buan y dangosodd Fiji na fyddai’r gêm yn un hawdd gyda chystadleuaeth agos yn yr hanner cyntaf.

Ar ôl tair munud, daeth cais a throsiad i Fiji ar ôl i Dan Biggar fethu’r dacl a dod â’r sgor i 0-7.

Image
x
Cais i Waisea Nayacalevu Vuidravuwalu o Fiji ar ôl tair munud

Cic gosb i Fiji ar ôl saith munud a’r sgor yn 0-10 i’r gwrthwynebwyr.

Yna, gyda dwy gic gosb i Gymru, roedd cyfle da am gais ar ôl deng munud. 

Ryan Elias gariodd y bêl dros y linell gais a Dan Biggar â’r trosiad. Y sgorfwrdd yn 7-10 ar ôl 11 munud.

Rhyngpipiad deallus gan y capten, Ellis Jenkins a arweiniodd at gyfle i’r asgellwr Louis Rees-Zammit ar ôl chwarter awr, ond llwyddodd Fiji i glirio’r bêl.

Triphwynt arall i Fiji gyda chic gosb ar ôl 22 munud yn dod â’r sgôr i 7-13.

Cerdyn goch i Fiji

Ergyd fawr i’r gwrthwynebwyr gyda cherdyn goch i asgellwr Fiji, Eroni Sau ar ôl iddo symud ei fraich at gyfeiriad pen Johnny Williams.

Gyda sawl camgymeriad gan Gymru yn neng munud olaf yr hanner cyntaf, roedd cais arall yn hir yn dod i ddynion Pivac.

Ar drothwy hanner amser, bu Tomos Young yn cyfeirio’r chwarae ymhlith y blaenwyr gyda’r momentwm yn cynyddu.

Cyfle i Alex Cuthbert wrth fynd am y linell gais, ond camchwarae gan Fiji a cherdyn melyn i Albert Tuise.

Sgrym i Gymru a chais i’r mewnwr Keiran Hardy dair munud cyn yr ail hanner. Trosiad gan Dan Biggar i ddod â Chymru ar y blaen o bwynt i mewn i'r ail hanner 14-13.

Image
x
Cais i fewnwr Cymru, Kieran Hardy i ddod â Chymru ar y blaen ar drothwy’r ail hanner

Cymru ar y blaen felly ar ddechrau’r ail hanner, ond buan iawn y llwyddodd Fiji id dal i fyny gyda chic gosb i Voloavola yn sicrhau triphwynt i’r gwrthwynebwyr. Y sgôr yn 14-16 ar ôl 42 o funudau.

Digon o ymosod i ddilyn gan Gymru ond Fiji’n gwneud eu gorau i gau pob gwagle.

Sawl newid y cae ar ôl 50 munud, gyda Gareth Thomas, Uilisi Halaholo a Tomos Williams yn eilyddion a Fiji’n newid eu rheng flaen i gyd.

Maswr Fiji, Voloavola yn colli cyfle am driphwynt ar ôl 54 o funudau a’r sgor yn sefydlog ar 14-16.

Ond funudau’n ddiweddarach, perl o gais gan Waisea Nayacalevu Vuidravuwalu unwaith eto a throsiad yn dod â’r sgôr i 14-23 i’r gwrthwynebwyr.

Daeth cais i Gymru gan Ryan Elias. Dan Biggar yn methu’r trosiad felly’r sgôr ar ôl 63 munud yn 19-23.

Dan Biggar yn gadael y cae a Callum Sheedy ymlaen fel eilydd yn safle’r maswr.

Y momentwm yn cynyddu i ddynion Pivac a fflachiadau hyderus gan y tîm wrth i’r pymtheg munud olaf agosau.

Cais i Alex Cuthbert yn y gornel ar ôl 66 o funudau. Sheedy’n methu’r trosiad ond Cymru ar y blaen – y sgôr yn 24-23.

Image
x
Cais i Alex Cuthbert ar ôl 66 munud

Ar drothwy’r deng munud olaf, Christ Tshiunza yn cyrraedd y cae i ennill ei gap cyntaf dros Gymru – amgylchiadau anodd gyda munudau tyngedfennol o’i flaen.

Louis Rees-Zammit yn cwrso cic ei hunan i lawr y cae a chais arbennig i’r asgellwr ar ôl 73 o funudau. Trosiad gan Callum Sheedy a’r sgôr yn 31-23 gyda phum munud i fynd.

A phrynhawn i gofio i seren y gêm, Liam Williams, gyda chais arbennig i gloi'r gêm. Trosiad gan Callum Sheedy a'r sgôr terfynol yn 38-23 i Gymru.

Ymlaen nawr i'r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn nesaf!

Cymru v Fiji, Stadiwm y Principality - y gic gyntaf am 15:15. Gwyliwch yr uchafbwyntiau ar S4am 18:30. 

Lluniau: Asiantaeth Huw Evans