Cyfnodau clo wedi gwella ansawdd aer ardaloedd llygredig Gaerdydd 

Golwg 360 12/11/2021

Mae data newydd yn dangos bod cyfnodau clo yn sgil y pandemig coronafeirws wedi gwella ansawdd aer rhai o rannau mwyaf llygredig Caerdydd. 

Rhwng 2019 a 2020, fe wnaeth nitrogen deuocsid ostwng 31% yng nghanol y ddinas, 20% ar Heol Casnewydd, 21% ar Bont Elai, ac 20% yn Llandaf.

Wrth edrych ar wardiau, a chymharu o fis Mawrth i fis Rhagfyr y llynedd gyda’r flwyddyn flaenorol, fe wnaeth lefelau nitrogen deuocsid ostwng 27% yn Llandaf, 22% yn Y Mynydd Bychan, ac 19% yn Elái a Thre-biwt.

Mae’r gostyngiad hwn mewn llygredd aer yn debygol o fod yn gysylltiedig â llai o bobol yn gyrru i’w gwaith ac i siopa, a mwy o bobol yn cerdded a beicio.

Darllenwch y stori'n llawn gan Golwg360.